ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว - วันวางจำหน่าย: 24 ส.ค. 2006

GTI Racing uniquely blends a realistic and highly detailed car physics simulation with the pure fun of driving in a very dynamic way. Grab the wheel, push the pedal to the metal and gather the sensation for the incredible sense of speed and the power of all the real...

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Techland
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: GTI Racing
ประเภท: แข่งขันความเร็ว
ผู้พัฒนา: Techland
ผู้จัดจำหน่าย: Techland
วันวางจำหน่าย: 24 ส.ค. 2006