ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 24 มี.ค. 2009

Dark Sector thrusts players into the role of Hayden Tenno, a covert operative sent on a dangerous mission into Lasria, an Eastern European city on the brink of ruin that hides a deadly Cold War secret.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Dark Sector
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: Digital Extremes
ผู้จัดจำหน่าย: ND Games
วันวางจำหน่าย: 23 มี.ค. 2009

Blood and Gore

Intense Violence

Strong Language