ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 30 มิ.ย. 2014

Cult of the Wind is a game about people who pretend to be airplanes.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cult of the Wind
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: North of Earth
ผู้จัดจำหน่าย: North of Earth
วันวางจำหน่าย: 30 มิ.ย. 2014