ข่าวสาร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: ORB
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Strategy First
ผู้จัดจำหน่าย: Strategy First
วันวางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2002