ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 22 ก.พ. 2010

Gridrunner Revolution is a game which has evolved over 27 years. The original Gridrunner games were created for the Commodore 64 and Vic-20 back in 1982. The company that made the games, Llamasoft, are now one of the longest established game developers in existence and...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Gridrunner Revolution
ประเภท: อินดี้
ผู้พัฒนา: Llamasoft LTD
ผู้จัดจำหน่าย: Llamasoft LTD
วันวางจำหน่าย: 22 ก.พ. 2010