ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 6 มี.ค. 2014

Join the world’s most powerful touring car series, the DTM Championship. Featuring all the real teams, drivers, and tracks from the 2013 season, DTM Experience offers unrivalled immersion and gameplay to its audience.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก RaceRoom Entertainment AG
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: RaceRoom - DTM Experience 2013
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา
ผู้พัฒนา: Sector3 Studios AB
ผู้จัดจำหน่าย: RaceRoom Entertainment AG
วันวางจำหน่าย: 6 มี.ค. 2014