เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 14 ก.พ.

Card City Nights is not a traditional card-trading game. It's an adventure game with zany characters to meet and weird locations to explore. In the center is our new card battle system that breaks away from the fantasy TCG mold with connecting cards to form combos.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Card City Nights
แนว: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Ludosity
ผู้จัดจำหน่าย: Ludosity
วันที่วางจำหน่าย: 14 ก.พ. 2014
ภาษา: อังกฤษ