ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 10 เม.ย. 2009

Braid is a puzzle-platformer, drawn in a painterly style, where you can manipulate the flow of time in strange and unusual ways. From a house in the city, journey to a series of worlds and solve puzzles to rescue an abducted princess.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Braid
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Number None
ผู้จัดจำหน่าย: Number None
วันวางจำหน่าย: 10 เม.ย. 2009

Language

Mild Cartoon Violence