ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 1 เม.ย. 2014

Goat Simulator is the latest in high-tech Goat Simulation technology.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Coffee Stain Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Goat Simulator
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Coffee Stain Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Coffee Stain Studios
วันวางจำหน่าย: 1 เม.ย. 2014