ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 14 เม.ย. 2009

Cogs is a puzzle game where players build machines from sliding tiles. Players can choose from 50 levels and 3 gameplay modes. New puzzles are unlocked by building contraptions quickly and efficiently.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cogs
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Lazy 8 Studios
วันวางจำหน่าย: 14 เม.ย. 2009