ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 5 มี.ค. 2014

Squirt's Adventure is a word game designed to help children associate new words with letters of the Alphabet. Tag along with the cheerful pirates Squirt and Captain Dungee on their quest for treasure.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Squirt's Adventure
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: The Dept of Silly Stuff
ผู้จัดจำหน่าย: The Dept of Silly Stuff
วันวางจำหน่าย: 5 มี.ค. 2014