ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 20 ก.พ. 2014

Following the success of the RPG-Parody Grotesque Tactics franchise, comes a spin-off nestled in the heart of a tropical zombie bevvy of beauties against the greatest hero of them all, conveniently titled: Holy Avatar vs. Maidens of the Dead As the story goes... ...

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Headup Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Holy Avatar vs. Maidens of the Dead
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Headup Games Silent Dreams
ผู้จัดจำหน่าย: Headup Games
วันวางจำหน่าย: 20 ก.พ. 2014