ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 7 ส.ค. 2009

Hearts of Iron III lets you play the most engaging conflict in world history, World War 2, on all fronts as any country and through multiple different scenarios. Guide your nation to glory between 1936 and 1948 and wage war, conduct diplomacy and build your industry in...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Paradox Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Hearts of Iron III
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Paradox Development Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Paradox Interactive
วันวางจำหน่าย: 7 ส.ค. 2009

Mild Violence