เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 6 พ.ย. 2013

The European cultural TV channel Arte innovates and launches its first video game ! Immerse yourself in this fascinating and unique experience to uncover the history and secrets of Fonts & Characters !

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Type:Rider
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Ex Nihilo
ผู้จัดจำหน่าย: Bulkypix, Plug In Digital
วันที่วางจำหน่าย: 6 พ.ย. 2013