ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 5 ธ.ค. 2013

Oozi: Earth Adventure is a classic 2D platformer with old school gameplay - no puzzles, no punishment, just 100% pure classic platforming fun! Its most prominent features are HD visuals and beautiful hand-drawn art, but despite its visual style, it’s a good fit for all...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Oozi: Earth Adventure
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Awesome Games Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Awesome Games Studio
วันวางจำหน่าย: 5 ธ.ค. 2013