เกมนี้
สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

Kidnapped. Imprisoned. Tortured. The wizard Irenicus holds you captive in his stronghold, attempting to strip you of the powers that are your birthright. Can you resist the evil within you, forge a legend of heroic proportions, and ultimately destroy the dark essence...

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Baldur's Gate II: Enhanced Edition
แนว: สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Beamdog
ผู้จัดจำหน่าย: Beamdog
วันที่วางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013
ภาษา: อังกฤษ*
*ภาษาที่มีระบบเสียงแบบสมบูรณ์

Animated Blood
Mild Language
Use of Alcohol and Tobacco