เกมนี้
สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster... When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you...” Kidnapped. Imprisoned. Tortured.

อีก สวมบทบาท วิดีโอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Baldur's Gate II: Enhanced Edition
แนว: สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Beamdog
ผู้จัดจำหน่าย: Beamdog
วันที่วางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

Animated Blood
Mild Language
Use of Alcohol and Tobacco