เกมนี้
สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster... When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you...”Kidnapped. Imprisoned. Tortured.

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Baldur's Gate II: Enhanced Edition
ประเภท: สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Beamdog
ผู้จัดจำหน่าย: Beamdog
วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

Animated Blood
Mild Language
Use of Alcohol and Tobacco