ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

Can you resist the evil within you, forge a legend of heroic proportions, and ultimately destroy the dark essence that haunts your dreams? Or will you embrace your monstrous nature, carve a swath of destruction across the realms, and ascend to godhood as the new Lord...

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Baldur's Gate II: Enhanced Edition
ประเภท: สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Beamdog
ผู้จัดจำหน่าย: Beamdog
วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2013

Animated Blood
Mild Language
Use of Alcohol and Tobacco