Тази игра
Стратегии - Излязла на: 27 септември 2013

WORLD WAR II: PANZER CLAWS [aka Frontline Attack: War over Europe] pushes back the boundaries of real-time strategy gaming! Take control of the Allied, German, or the Russian in the harsh reality of the battlefields of World War II.

Още относно тази игра
Заглавие: World War II: Panzer Claws
Жанр: Стратегии
Издател: Topware Interactive
Дата на излизане: 14 януари 2004
Езици: English*, Français, Italiano, Deutsch*, Polski, Русский
*езици с пълна аудио поддръжка
DRM защита от трето лице: Reality Pump
5 броя ограничено количество активации на машина

Violence