ข่าวสาร
เกมนี้
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล - วันวางจำหน่าย: 12 พ.ย. 2013

Curvy 3D 3.0 is an innovative sculpting program for Windows, ideal for first time 3D artists. Drawing is Fast: Curvy brings new speed to 3D modelling by letting you draw shapes straight into 3D.

วิดีโอแอนิเมชันและการสร้างโมเดล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Aartform Curvy 3D 3.0
ประเภท: แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
ผู้พัฒนา: Aartform
ผู้จัดจำหน่าย: Aartform
วันวางจำหน่าย: 12 พ.ย. 2013