ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 3 ธ.ค. 2013

What's a barbarian to do? Captured by crazed cultists, tied to a tree, and abandoned as buzzard chow, our pixelatd protagonist is ready for revenge! Sword & Sorcery! Might & Muscle! Are you Tiny enough for this Barbarian-sized adventure?

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Tiny Barbarian DX
ประเภท: แอ็คชัน, ผจญภัย
ผู้พัฒนา: StarQuail Games
ผู้จัดจำหน่าย: StarQuail Games
วันวางจำหน่าย: 3 ธ.ค. 2013