ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 16 ต.ค. 2013

Feel the disturbance in the Force in Star Wars™ Pinball: Balance of the Force, featuring three brand new original pinball tables immersing fans in the most iconic moments of the Star Wars™ universe.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pinball FX2 - Star Wars™ Pinball: Balance of the Force Pack
ประเภท: แคชชวล, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Zen Studios
วันวางจำหน่าย: 16 ต.ค. 2013

Fantasy violence
Mild language