ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 3 ธ.ค. 2013

Vector is an exciting, arcade-style game featuring you as the exceptional free runner who won’t be held down by the system. In this totalitarian world freedom and individually is nothing more than a distant dream.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Vector
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้จัดจำหน่าย: Nekki GmbH
วันวางจำหน่าย: 4 ธ.ค. 2013