ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, สวมบทบาท, เล่นระหว่างการพัฒนา - วันวางจำหน่าย: 18 พ.ย. 2013

Kingdoms Rise is a multiplayer fantasy game focused on palpable sword combat. Select your choice of weapons and abilities and step into a battlefield where skill alone will decide your fate.

วิดีโอเล่นระหว่างการพัฒนา เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Kingdoms Rise
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, สวมบทบาท, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Flyleap Studios Pty. Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย: Flyleap Studios Pty. Ltd.
วันวางจำหน่าย: 18 พ.ย. 2013