ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 18 ก.ย. 2013

InFlux is a puzzle game that mixes exploration and platforming in a series of beautiful natural and abstract environments. You are a mysterious metal sphere which falls from the sky, traversing an apparently deserted island dotted with cubic structures of glass and...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: InFlux
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Impromptu Games
ผู้จัดจำหน่าย: Impromptu Games
วันวางจำหน่าย: 23 ก.ค. 2013