ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 21 ก.พ. 2014

Welcome to Accapella! When Joey and Gina arrive in the musically starved town that outlawed groovy tunes, a chance encounter with the music hating tyrannical ruler of the town (and local butcher) sends them flying.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: BeatBlasters III
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Chainsawesome Games
ผู้จัดจำหน่าย: Chainsawesome Games
วันวางจำหน่าย: 21 ก.พ. 2014