ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 27 ส.ค. 2013

These robots are not friendly and servile household helpers of the Atomic Age, but rather hostile alien machines trying to conquer the Earth! Stop them at all costs!

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pinball FX2 - Earth Defense Table
ประเภท: แคชชวล, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Zen Studios
วันวางจำหน่าย: 27 ส.ค. 2013

Mild Fantasy Violence

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB