ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 15 ธ.ค. 2008

Aquaria is an award-winning action-adventure game set in a massive underwater world teeming with life and filled with ancient secrets. Join Naija, a lone underwater adventurer, as she travels from hidden caves shrouded in darkness, to beautiful, sunlit oases in search...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Aquaria
ประเภท: อินดี้
ผู้พัฒนา: Bit Blot, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Bit Blot, LLC
วันวางจำหน่าย: 7 ธ.ค. 2007