ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2013

You are the Dragon Commander. Your mission it is to reunite a broken empire and become the new emperor. Success depends entirely on your ability to efficiently rule your empire, build invincible armies and lead them to victory.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Larian Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Divinity: Dragon Commander
ประเภท: แอ็คชัน, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Larian Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Larian Studios
วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2013