ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 20 มิ.ย. 2013

2013 Riders, teams and tracks; both simulation and accessible bike handling with scalable aids; photorealistic graphics with TV style interface; ingame voice over by official MotoGP™ commentators; first person elements such as the helmet view and 3D pits to put you in t

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: MotoGP™13
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา
ผู้พัฒนา: Milestone S.r.l.
ผู้จัดจำหน่าย: Plug In Digital, Milestone S.r.l.
วันวางจำหน่าย: 20 มิ.ย. 2013