ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 29 ส.ค. 2013

In Game Dev Tycoon you replay the history of the gaming industry by starting your own video game development company in the 80s. Create best selling games. Research new technologies and invent new game types. Become the leader of the market and gain worldwide fans.

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Game Dev Tycoon
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Greenheart Games
ผู้จัดจำหน่าย: Greenheart Games
วันวางจำหน่าย: 29 ส.ค. 2013