ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 17 มิ.ย. 2013

The AI's gotten kind of upset. Somewhere along the way it decided you puny humans need more interesting ways to lose (or win, if you're one of those people, but who are we to judge).

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Arcen Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: AI War: Vengeance Of The Machine
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Arcen Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Arcen Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 17 มิ.ย. 2013