ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 7 มิ.ย. 2013

What Ancients Begat is a complete (~15 hour) game of family generations surviving the rise of western civilization. Survival is the ultimate goal. The sub-goals, you choose, build their story.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: 7 Grand Steps: What Ancients Begat
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Mousechief
ผู้จัดจำหน่าย: Mousechief
วันวางจำหน่าย: 7 มิ.ย. 2013