ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 23 พ.ค. 2013

How do you balance -- and indeed encourage -- a war between factions without letting either side obliterate the other? How do you rule over gods, creatures, and men who refuse to obey you?

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Arcen Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Skyward Collapse
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Arcen Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Arcen Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 23 พ.ค. 2013