ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 24 พ.ค. 2013

The title says it all. Take one part falling block puzzle game, combine one part old-school platformer, add a couple thousand pixels, blend and serve. Why match colored blocks when you can just shoot the hell out of them? Your goal is to survive as long as you can.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Super Puzzle Platformer Deluxe
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Andrew Morrish
ผู้จัดจำหน่าย: Adult Swim Games
วันวางจำหน่าย: 24 พ.ค. 2013