ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 4 ก.พ. 2014

At the dawn of time, a terrible war raged between the forces of good and evil, ending in the destruction of the world of Agarest. After their victory, the Gods of Light unified the decaying bodies of the Gods of Darkness and created a new world.

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Agarest: Generations of War
ประเภท: ผจญภัย, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Idea Factory
ผู้จัดจำหน่าย: Ghostlight LTD
วันวางจำหน่าย: 4 ก.พ. 2014