ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 30 พ.ค. 2013

Conquer the New world: In the 16th Century, Spanish explorers and soldiers reached the shores of America. The search for gold, fame, and adventure drove these travelers into a treacherous wilderness where they faced hunger, disease, and dangerous predators.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Expeditions: Conquistador
ประเภท: อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Logic Artists
ผู้จัดจำหน่าย: Logic Artists
วันวางจำหน่าย: 30 พ.ค. 2013