ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 5 มิ.ย. 2013

Enjoy hours of bubble-popping madness with this absurdly fun and addictive color-matching puzzle game! Described as a 360-degree Bust-a-Move with a steampunk motif, Cranky Cat allows for hours of bubble-popping madness with numerous modes of gameplay.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cranky Cat
ประเภท: แคชชวล
ผู้พัฒนา: March Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: March Entertainment
วันวางจำหน่าย: 5 มิ.ย. 2013