ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 22 ต.ค. 2013

Tetrobot is the world's most popular and reliable robot, but he's not perfect. That's why I, Maya, have built him a microscopic little brother, Psychobot.Help me guide Psy through Tetrobot's cogs and circuits: by swallowing blocks of matter and spitting them out, we...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Swing Swing Submarine
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Tetrobot and Co.
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Swing Swing Submarine
ผู้จัดจำหน่าย: Swing Swing Submarine
วันวางจำหน่าย: 22 ต.ค. 2013