ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 5 มิ.ย. 2013

Fight off hordes of monstrous mutants created from a strange cataclysmic event in the new tower defense game, Prime World: Defenders. Join a group of exile treasure hunters who have ventured into the capital of an ancient empire, vast with mystery and danger.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Prime World: Defenders
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Nival
ผู้จัดจำหน่าย: Nival
วันวางจำหน่าย: 5 มิ.ย. 2013