ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 24 ก.พ. 2009

The puzzle game of the future has arrived! The original best-selling new Puzzle franchise is back in an all new dimension with its signature Match-3, turn based battles in an insanely addictive and masterful hybrid of RPG and Puzzle genres.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Puzzle Quest: Galactrix
ประเภท: แคชชวล, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Infinite Interactive
ผู้จัดจำหน่าย: D3Publisher of America, Inc.
วันวางจำหน่าย: 24 ก.พ. 2009

Alcohol Reference

Violent References