ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 30 เม.ย. 2013

Ok, cadet. This is it. All your training has brought you to this point - you are here for one reason only: to be the best.Strike Suit Infinity is a frantic high score chaser where your skill is the only thing that matters.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Born Ready Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Strike Suit Infinity
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Born Ready Games Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย: Born Ready Games
วันวางจำหน่าย: 30 เม.ย. 2013