เกมนี้
เล่นระหว่างการพัฒนา, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์

Build and Manage A Maximum Security Prison.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Prison Architect
แนว: เล่นระหว่างการพัฒนา, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Introversion Software
ผู้จัดจำหน่าย: Introversion Software
ภาษา: อังกฤษ*
*ภาษาที่มีระบบเสียงแบบสมบูรณ์