เกมนี้
เล่นระหว่างการพัฒนา, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์

Build and Manage A Maximum Security Prison.

วิดีโอเล่นระหว่างการพัฒนา เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Introversion Software
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Prison Architect
ประเภท: เล่นระหว่างการพัฒนา, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Introversion Software
ผู้จัดจำหน่าย: Introversion Software