ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2014

Colonize solar systems, smash entire worlds, and crush your foes in epic battles with multiple players and thousands of units. Don't just win, annihilate!

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Uber Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Planetary Annihilation
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Uber Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Uber Entertainment
วันวางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2014