Mer om dette spillet
Tittel: Planetary Annihilation
Sjanger: Strategi
Utvikler: Uber Entertainment
Utgiver: Uber Entertainment
Utgivelsesdato: 5. sep, 2014
Språk: Engelsk*, Fransk, Italiensk, Tysk, Spansk, Polsk
*språk med full lydstøtte