ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 6 ก.พ. 2013

Bientôt l’été is a videogame for two players. Two players who pretend to be lovers. They pretend to be lovers separated from each other by lightyears of deep space. They have lonely walks along the shore of a simulated ocean, thinking wistful thoughts of each other.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Tale of Tales
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Bientôt l'été
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Tale of Tales
ผู้จัดจำหน่าย: Tale of Tales
วันวางจำหน่าย: 6 ก.พ. 2013