Αυτό το παιχνίδι
RPG, Strategy - Κυκλοφόρησε: 16 Ιαν 2013

Baldur's Gate: Enhanced Edition™ includes the entire Baldur's Gate adventure, the Tales of the Sword Coast expansion pack, and never-before-seen content including a new adventure and three new party members: the Calishite monk Rasaad yn Bashir, Neera the wild mage, and

Περισσότερα RPG βίντεο
Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι
Τίτλος: Baldur's Gate: Enhanced Edition
Είδος: RPG, Strategy
Δημιουργός: Beamdog
Εκδότης: Beamdog
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Ιαν 2013

Animated Blood

Mild Language

Use of Alcohol and Tobacco