ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 16 ม.ค. 2013

Baldur's Gate: Enhanced Edition™ includes the entire Baldur's Gate adventure, the Tales of the Sword Coast expansion pack, and never-before-seen content including a new adventure and three new party members: the Calishite monk Rasaad yn Bashir, Neera the wild mage, and

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Baldur's Gate: Enhanced Edition
ประเภท: สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Beamdog
ผู้จัดจำหน่าย: Beamdog
วันวางจำหน่าย: 16 ม.ค. 2013

Animated Blood

Mild Language

Use of Alcohol and Tobacco