ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 31 ม.ค. 2013

Retrovirus is a six degrees of freedom shooter which sends players into the depths of a computer on a search and destroy mission against an invasive virus. Retrovirus is being created by Cadenza Interactive, the indie studio behind the popular tower defense game Sol...

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Retrovirus
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Cadenza Interactive
ผู้จัดจำหน่าย: Cadenza Interactive
วันวางจำหน่าย: 31 ม.ค. 2013