เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้, จำลองสถานการณ์, เล่นระหว่างการพัฒนา

Shipwrecked on a tropical island, you must use your wits and the natural environment to survive, craft, explore - and eventually, find your way home. Under the Ocean is currently in early alpha. Craft Under the Ocean features a flexible, physics based crafting system.

อีก เล่นระหว่างการพัฒนา วิดีโอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Under the Ocean
แนว: ผจญภัย, อินดี้, จำลองสถานการณ์, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Near Enough Games
ผู้จัดจำหน่าย: Near Enough Games