ข่าวสาร
เกมนี้
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การศึกษา, ยูทิลิตี้, การจัดพิมพ์เว็บ - วันวางจำหน่าย: 25 ม.ค. 2013

You can be a game developer! Construct 2 redefines game making and allows everyone to make their own games - no programming required. Construct 2's intuitive editor makes it straightforward to bring your ideas to life.

วิดีโอแอนิเมชันและการสร้างโมเดล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Construct 2
ประเภท: แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การศึกษา, ยูทิลิตี้, การจัดพิมพ์เว็บ
ผู้พัฒนา: Scirra
ผู้จัดจำหน่าย: Scirra
วันวางจำหน่าย: 25 ม.ค. 2013